Samsung DVM S systém

Nová generácia VRF zariadení spoločnosti SAMSUNG Electronics. Najväčší integrovaný chladiaci výkon medzi výrobcami VRF zariadení (1 modul, 2kompresory 84kW!).

DVM S

Kompresor s technológiou Flash injection

Technologie flash injection

Vykurovanie pri nízkých teplotách až – 25°C
Zvýšená spoľahlivosť a životnosť kompresora

Technológia inteligentného odmrazovania

Technologie inteligentního odmrazování

Redukcia počtu odmrazovacích cyklov
Väčší vykurovací výkon
Kombinácia hybridného kondenzátora a kompresora s technológiou Flash injection

Systém automatickej detekcie úniku chladiva

Systém detekce úniku chladiva

Automatická ochrana osôb, v prípade úniku chladiva
Automatická aktivácia funkcie Pump down
Dodržiavanie noriem (BS-EN378, BREEAM)

Ochrana kondenzátora pred koróziou a mrazom

Ochrana proti korozi a mrazuvzdornost

Hydrofolická vrstva uľahčuje výmenu energie a odďaľuje tvorbu ľadu na povrchu výmenníka
Anti-korózna vrstva chráni pred poškodením výmenníka aj v náročných geografických podmienkach (Štandard ISO 21207, 6.2 & Annex ADJ II.-0137K)